Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (08) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη κατέκτησε για πρώτη φορά το βραβείο ΄΄GOLD΄΄, συμμετέχοντας στην ενότητα Θεματικά Πάρκα στα μεγαλύτερα αναγνωρισμένα βραβεία της ελληνικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Αμοιβές τεχνικών – μηχανικών για τεχνική υποστήριξη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Έξοδα αμοιβές για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνικής υποστήριξης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Έξοδα αμοιβές για υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της»

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      Έχοντας υπόψη :   Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Έξοδα αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων για υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς « Έξοδα αμοιβές οικονομικού συμβούλου (Μάνατζερ) για συμβουλευτική υποστήριξη & management της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »