Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ανακοινώνει

το αποτέλεσμα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 3/411/31-05-2024, της Επιχείρησης, που αφορούν την πρόσληψη ενός (01) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο υποκατάστημα  της  επιχείρησής μας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ3/2024