Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

 Δραστηριότητες ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.

Η επιχείρηση διαχειρίζεται με ιδίους πόρους και αυτοδιαχείριση το Κάμπινγκ Ιερισσού, το Πάρκινγκ Ουρανούπολης, το αμφιθέατρο στερεοσκοπικών προβολών (3D) στην Ιερισσό, το Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα, το ταχύπλοο σκάφος που εκτελεί δρομολόγια για την Αμμουλιανή.

Επίσης αξιοποιεί δημοτικά ακίνητα ενοικιάζοντάς τα για χρήση που να αναβαθμίζει το Δήμο Αριστοτέλη. Παρέχουν υπηρεσίες στον επισκέπτη του Δήμου και προσθέτουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν της Βόρειας Χαλκιδικής.

Η επιχείρηση διαχειρίζεται με ιδίους πόρους και αυτοδιαχείριση το Κάμπινγκ Ιερισσού, το Πάρκινγκ Ουρανούπολης, το αμφιθέατρο στερεοσκοπικών προβολών (3D) στην Ιερισσό, το Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα, το ταχύπλοο σκάφος που εκτελεί δρομολόγια για την Αμμουλιανή.

Επίσης αξιοποιεί δημοτικά ακίνητα ενοικιάζοντάς τα για χρήση που να αναβαθμίζει το Δήμο Αριστοτέλη. Παρέχουν υπηρεσίες στον επισκέπτη του Δήμου και προσθέτουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν της Βόρειας Χαλκιδικής.