Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Κέντρο Πολιτισμού

Στο Κέντρο Πολιτισμού στην Ιερισσό στεγάζονται:

Η αίθουσα  στερεοσκοπικών προβολών 3D, η έκθεση του Ευθύμιου Βαρλάμη, το Λαογραφικό Μουσείου, η έκθεση «Άγιο Όρος: 1000 χρόνια 100 φωτογραφίες», η έκθεση «Ο Σεισμός του 1932», καθώς και έργα εκθέσεων από το 2004 έως και σήμερα.