Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Cultural Center

The Cultural Center of Ierissos houses the following:

The stereoscopic 3D projection theater,  the Folklore Museum, the exhibition “Agion Oros: 1000 years, 100 photographs”, the exhibition “The Earthquake of 1932”, as well as works from exhibitions from 2004 to the present.