Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Αμοιβές τεχνικών – μηχανικών για τεχνική υποστήριξη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Αμοιβές τεχνικών – μηχανικών για τεχνική υποστήριξη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ» και πιο συγκεκριμένα η […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Έξοδα αμοιβές για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνικής υποστήριξης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).   Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα αμοιβές για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνικής υποστήριξης», και συγκεκριμένα : […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Έξοδα αμοιβές για υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της»

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      Έχοντας υπόψη :   Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Έξοδα αμοιβές για υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης και των […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Έξοδα αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων για υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης της Επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).   Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων για υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης της Επιχείρησης και των […]

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ

  H πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., Μαρία Ελένη Ζαμάνη,  τα μέλη του Δ.Σ., οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες, σας εύχονται χαρούμενα Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη,  ειρήνη, ενότητα, ομόνοια, πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Καλά Χριστούγεννα  !    

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη ξεχώρισε στα ΄΄Βραβεία Επιχειρηματικότητας΄΄ του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Καταφέραμε για 4η φορά στα τελευταία 3 χρόνια να διακριθούμε κατακτώντας το βραβείο στην κατηγορία ΄΄Υπηρεσίες΄΄. Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. εξελίσσεται και μεγαλώνει με δομημένο πλάνο, μεθοδική εργασία και κυρίως όραμα, δεν μένει στάσιμη, ξεπέρασε το παρελθόν κι ατενίζει ήδη το μέλλον της πιο […]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – BASIC LIFE SUPPORT | ERC

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. στα πλαίσια της εταιρικής της ευθύνης στηρίζει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών του Δήμου Αριστοτέλη.    

Αποτελέσματα Προκήρυξης θέσεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2023

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (09) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (09) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά […]

Διακήρυξη Δημοπρασίας Του Ακινήτου «ΚΙΟΣΚΙ 1 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ »

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ   Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 25/2023 απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης διακηρύττει ότι Δευτέρα  08  Μάϊου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του ακινήτου  «ΚΙΟΣΚΙ 1 […]