Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Απολογισμός Δήμου Αριστοτέλη Σεπτέμβριος 2019 Δεκέμβριος 2020

Ο απολογισμός της ΑΞΤΑΔΑ ΑΕ, ως απόσπασμα του συνοπτικού απολογισμού για τα σημαντικότερα πεπραγμένα της θητείας της Δημοτικής Αρχής, από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Δεκέμβριο 2020.