Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.  ΔΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

 

Η ανακοίνωση, είναι αναρτημένη στους εξής πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Αριστοτέλη: στο Δημαρχείο Ιερισσού, στο ΚΕΠ και στη Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας επτά (07) ημερών που αρχίζει από την 08/06/2016 έως και την 14/06/2016 στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ. 63075, Ιερισσός Χαλκιδικής.

Για περισσότερες πληροφορίες                                   

Τηλ: 23770 21130

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  ΔΑΕ

 

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ