ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, τεσσάρων  (4) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνη σύμβαση), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα:

  1.  Ένα (1) άτομο ΔΕ με γνώση ξένης γλώσσας για δίμηνη απασχόληση στο Κεντρικό -Αίθουσα 3D της Επιχείρησης.
  2. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα, ως υπάλληλος υποδοχής
  3. Ένα (1) άτομο ΥΕ για δίμηνη απασχόληση στο Άλσος Αριστοτέλη στα Στάγειρα, ως εργάτης καθαριότητας
  4. Ένα (1) άτομο ΥΕ για δίμηνη απασχόληση στο Κάμπινγκ Ιερισσού, ως εργάτης καθαριότητας

 Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ στην Ιερισσό Χαλκιδικής από 12/03/2019 έως 14/03/2019.