Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 07/2014 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της , ανακοινώνει ότι θα αναθέσει σε τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες την συμβουλευτική υποστήριξη και την υποστήριξη λογιστικών εργασιών της επιχείρησης καθώς και την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση του αμφιθεάτρου στερεοσκοπικών προβολών στο Κέντρο Πολιτισμού για το έτος 2014.

Και ειδικότερα:

1.Σύμβουλος επιχειρήσεων πτυχιούχος ΤΕ η ΠΕ  για

2. Σύμβουλος για υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων πτυχιούχος ΤΕ  για

3. Τεχνικός επιστήμονας πτυχιούχος ΠΕ

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της επιχείρησης στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 27-1-2014 στις 13:00.

Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

Παπαοικονόμου Ασημίνα