ΑΞ Τ.Α.Δ.Α.   Δ.ΑΕ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

 

                            ΙΕΡΙΣΣΟΣ   03-06-2013

             Αρ. πρωτ: 167

 

 

 

 

Πληροφορίες

Τηλ.

Fax

e-mail

: Ιερισσός Χαλκιδικής  63075

: Δουλδέρης Σταύρος

: 23770 21130   21131

: 23770 21132

: axtada@dimosaristoteli.gr

 

 

     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 46/2013 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της , ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φύλαξη-ασφάλεια και ναυαγοσωστική κάλυψη στο Δημοτικό Κάμπινγκ Ιερισσού με απευθείας ανάθεση.

Στο κάμπινγκ κατά τις νυχτερινές ώρες, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος κλοπής κλπ, καθώς και ναυαγοσωστική κάλυψη και ασφάλεια επιτήρηση στην παραλία του Κάμπινγκ για τους λουόμενους, μιας και η ακτή έχει γαλάζια σημαία  για το διάστημα από 27/06/2012 έως 22/09/2012.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν φύλαξη- ασφάλεια) να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της επιχείρησης μας, στην Ιερισσό Χαλκιδικής έως τις 12/06/2013 και ώρα 12:00 π.μ, πόσου έως 20.000 ευρώ.

 

 

                                                                               Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

 

 

                                                                                        Παπαοικονόμου Ασημίνα