Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, , ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση για την φύλαξη- ασφάλεια του Δημοτικού κάμπινγκ Ιερισσού για το διάστημα από 24-06-2016 μέχρι 25-09-2016.

Και ειδικότερα:

 

To ποσό της ανάθεσης έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της επιχείρησης στην Ιερισσό Χαλκιδικής έως την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016.

 Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

 

Βαλσαμής Ελευθέριος