Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Backstage «Θαλασσόκοσμος»

Backstage από την τρισδιάστατη ταινία «Θαλασσόκοσμος» που προβάλλεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού