Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Backstage “Thalassokosmos” (Sea World)

Backstage from the 3D movie “Thalassokosmos” (Sea World) which is shown at the Cultural Center of Ierissos.