Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 57/2014 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για manager της επιχείρησης.

Αντικείμενο της ανάθεσης θα είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στην Επιχείρηση, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία κατά τη θερινή περίοδο.

To ποσό της ανάθεσης θα είναι μέχρι 5.000,00 ευρώ όσο δηλαδή έχει προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της επιχείρησης στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 09-06-2014 έως 17-06-2014.

Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

Παπαοικονόμου Ασημίνα