Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 53/2014 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φύλαξη, ασφάλεια και ναυαγοσωστική κάλυψη του Δημοτικού κάμπινγκ Ιερισσού για το διάστημα από 20-06-2014 μέχρι 05-09-2014.

Και ειδικότερα:

 

To ποσό της ανάθεσης θα είναι μέχρι 11.000 ευρώ όσο δηλαδή έχει προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό όικ.έτους 2014 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της επιχείρησης στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 03-06-2014 έως 13-06-2014.