Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, λαμβάνοντας υπ όψιν την υπ΄ αριθμόν 06/2015 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες το management της επιχείρησης, τη συμβουλευτική υποστήριξη και οργάνωση της Επιχείρησης, την προβολή και διαφήμιση, τις λογιστικές εργασίες των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας 3D και του δικτύου υπολογιστών για το έτος 2015.

Και ειδικότερα ζητά:

Α.  Σύμβουλος επιχειρήσεων (manager)  πτυχιούχος  ΠΕ με

1.   άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος

2.  εμπειρία σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

3.  μελετητικό πτυχίο για εκπόνηση μελετών

4.  αντικείμενο

5. Αμοιβή έως 24.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

 

Β. Σύμβουλος για υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων πτυχιούχος ΤΕ  για

1.  εμπειρία  σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

2.  αντικείμενο

3. Αμοιβή έως 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

 

 

Γ. Σύμβουλος για υπηρεσίες προβολής διαφήμισης multimedia ειδικός πληροφορικής

1.  αντικείμενο

2. Αμοιβή έως 17.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

 

Δ. Τεχνική υποστήριξη αίθουσας 3D πτυχιούχος ΠΕ

1.  Εμπειρία σε 3D τεχνολογία

2.  Αντικείμενο

4. Αμοιβή έως 24.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

 

E. Λογιστής Α τάξης ΠΕ ή ΤΕ

1.   Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος

2.  Εμπειρία σε βιβλία Γ κατηγορίας

3.  Αντικείμενο

4. Αμοιβή έως 7.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της επιχείρησης Αγ. Νικολάου 2 στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 27-1-2015 έως 13-02-2015.

 

Ο Πρόεδρος

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

Βαλσαμής Ελευθέριος