Η  Πρόεδρος της Αξιοποίησης τουριστικών ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτικής ΑΕ  σύμφωνα με την υπ αριθμόν 17/2020 αποφάση του ΔΣ της επιχείρησης διακηρύττει ότι την Δευτέρα 23 Μαρτίου

1. ώρα 13.00 μέχρι 14.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστή στο ξενοδοχειακό συγκρότημα κλασικού τύπου Γ τάξης «Οικία Μήτσιου» της Δημοτικής  ενότητας   Αρναίας Χαλκιδικής   συνολικού εμβαδού 353 τμ, ενώ η καλυπτόμενη επιφάνεια του κτιρίου είναι 128,00 τ.μ .

2.  τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 3.600,00€ ετησίως.

3. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 6ετής με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 6 χρόνια, η οποία θ αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Πληροφορίες για τους όρους και για να λάβουν τις αναλυτικές διακήρυξεις  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ,στο τηλ. 2377021130 , στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                                                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ