Ο  Πρόεδρος της Αξιοποίησης τουριστικων ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτικής ΑΕ σύμφωνα με την υπ αριθμόν 73/2018 αποφάση του ΔΣ της επιχείρησης διακηρύττει ότι την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου

1. ώρα 12.00 μέχρι 13.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστή του υπ αριθμόν 1 κατάστηματος της Δημοτικής αγοράς Ιερισσού στην Ιερισσό  ως εξης:

α.  Εκμισθώνει το υπ αριθμόν 1 κατάστημα της Δημοτικής αγοράς που αποτελείται από ισόγειο κτίσμα συνολικού εμβαδού 162 τμ, με περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο 92 τμ. ως αναψυκτήριο – ζαχαροπλαστείο στην δημοτικη  κοινότητα Ιερισσού με τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 12.000€ ετησίως

2. ώρα 13.00 μέχρι 14.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστή τουριστικού καταστήματος Ολυμπιάδος ως εξης:

β. Εκμισθώνει «τουριστικό ακίνητο» που αποτελείται από ισόγειο κτίσμα συνολικού εμβαδού 186,49 τ.μ. περίπου, με μία υπαίθρια έκταση 250 τ.μ. στην παραλία της κοινότητας Ολυμπιάδος ως  αναψυκτήριο–εστιατόριο- beach bar με τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 7.200€

 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 6ετής με δικαίωμα ανανέωσης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (για άλλα 6 χρόνια), η οποία θ αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Πληροφορίες για τους όρους και για να λάβουν τις αναλυτικές διακήρυξεις  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ,στο τηλ. 2377021130 , στην ιστοσελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                                                          

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ