ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ. διακηρύττει ότι την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγης δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειδοτική Δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του καταστήματος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» που βρίσκεται στα Στάγειρα Χαλκιδικής, στον προαύλιο χώρο έμπροσθεν και κάτω του Άλσους του Αριστοτέλη.

Το ακίνητο που εκμισθώνεται αφορά ένα «ΑΚΙΝΗΤΟ» μικτού εμβαδού 201 τ.μ. , με τη γύρω από αυτό εδαφική έκταση και την υπάρχουσα υποδομή, περίπου 260 τμ .

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι έξι (6) χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα (6) έξι χρόνια και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως κατώτατο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος για την έναρξη της πλειοδοσίας ορίζεται το ποσό των 6.000,00 € (ανα έτος) και απαραίτητη προυπόθεση είναι η κατάθεση τεχνικής μελέτης για επένδυση 120.000 ευρω σε διαρκεια ενός έτους.

Πληροφορίες για του όρους της διακήρυξης στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ., τηλ. 2377021130 στο διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.ΑΕ   www.axtada.gr

                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΑΞ. Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ.

 

                                                                     ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ