Διαγωνισμός φωτογραφίας από τον Δήμο Αριστοτέλη και την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ στην προσπάθειά της να αναδείξει τον πλούτο της Αριστοτέλειας γης, και της ομορφιές της περιοχής μας,  προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα   Αυτός είναι ο τόπος μου, πατρίδα του Αριστοτέλη, πύλη του Αγίου Όρους. Ο τόπος μας έχει φανταστικές ομορφιές. Πολλές από αυτές είναι γνωστές και άλλες κρυμμένες σαν πολύτιμα μαργαριτάρια. Περιμένουμε να βάλετε την φαντασία σας να τις ανακαλύψει, αλλά και να τις αποτυπώσει στο φωτογραφικό φακό. Γιατί ο τόπος μας αξίζει την βοήθειά μας στο να ταξιδέψουμε τις ομορφιές του στα πέρατα της οικουμένης. Σας προσκαλούμε λοιπόν να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας, να αποτυπώσετε τις ομορφιές του Δήμου μας, και εμείς μέσα από την  ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα τις ταξιδέψουμε μακριά……. 

ΘΕΜΑΤΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1. Τοπία-Χωριά-4Εποχές

2. Μνημεία-Αξιοθέατα

3. Ανθρώπινες δραστηριότητες-παραδοσιακά επαγγέλματα-τοπικά προϊόντα-γαστρονομία

4. Πύλη του Αγίου Όρους

5. Γιορτές & τοπικά πανηγύρια

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας, Έλληνες και αλλοδαποί.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με μία (1) έως και τρεις (3) φωτογραφίες ανά κατηγορία (max 15 φωτογραφίες).

Απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό είναι:

1.     Οι φωτογραφίες να είναι σε ψηφιακή μορφή, με διαμόρφωση JPEG, σε υψηλή ανάλυση.

2.     Η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

Οι φωτογραφίες και η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο axtada@dimosaristoteli.gr

Η πρωτότυπη αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη μαζί με τα φωτογραφικά έργα αποθηκευμένα σε οπτικό δίσκο CD ή DVD ή σε USB stick, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

 

«Για το διαγωνισμό φωτογραφίας»

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  Αγ. Νικολάου 2      63075, Ιερισσός

 

ή να παραδοθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ (υπεύθυνη συλλογής Κορίνα Λαζού)

 

Τυχόν αποτυχία ή παράλειψη να αποσταλούν από τους συμμετέχοντες τα ζητούμενα πρωτότυπα ψηφιακά αρχεία εντός της προθεσμίας του διαγωνισμού, συνιστά λόγο εξαίρεσης από το διαγωνισμό.

Τα φωτογραφικά έργα πρέπει οπωσδήποτε να ανήκουν κατά πατρότητα στον συμμετέχοντα. Με την υποβολή της συμμετοχής και μόνον ο συμμετέχων δηλώνει ότι τα έργα είναι πρωτότυπα, αποτελούν δικό του δημιούργημα, δεν έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο και διατηρεί το πλήρες ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα επί αυτών. Όλα τα φωτογραφικά έργα θα πρέπει  αποδεδειγμένα να αναφέρονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αριστοτέλη καθώς και του Αγίου Όρους.

Αποκλείεται πλήρως η συμμετοχή με έργα τρίτων επί των οποίων ο συμμετέχων έχει προβεί σε ψηφιακή ή αναλογική επεξεργασία, σύνθεση, κολλάζ ή άλλη αλλοίωση ή άλλη οποιαδήποτε επέμβαση.

Στην περίπτωση που αποδειχθεί πατρότητα άλλου δημιουργού και όχι του συμμετέχοντος, οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία  απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη, όντες σε κάθε περίπτωση καλόπιστοι τρίτοι.

Τα έργα κάθε συμμετέχοντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ευρύτερη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των σκοπών του, από το διοργανωτή ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.ΔΑΕ ή Δήμο Αριστοτέλη, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (ενδεικτικά σε δημοσιεύσεις σε έντυπα, περιοδικά ή εφημερίδες, σε site στο διαδίκτυο, σε online galleries, εκθέσεις, banner κλπ.) χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα άλλης αμοιβής του συμμετέχοντος.

Θα βραβευτούν τα καλύτερα έργα σε ειδική τελετή (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα). Τα αναλυτικά βραβεία, συνολικής αξίας 2.000€ θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία από τα site της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ και του Δήμου Αριστοτέλη.

Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή μπορούν να αποτελέσουν τον κορμό ή μεγάλο μέρος Φωτογραφικής Έκθεσης χωρίς δικαίωμα αμοιβής των φωτογράφων.

Οι διοργανωτές του φωτογραφικού διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ανακαλέσουν το διαγωνισμό, να τον παρατείνουν ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες του.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη και αυτοδίκαιη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

Θα απονεμηθούν βραβεία σε κάθε κατηγορία και τιμητικοί έπαινοι στις ωραιότερες φωτογραφίες.

 Βραβείο ανά κατηγορία : φωτογραφικό υλικό αξίας 400€.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής για τον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρακάτω αίτηση:

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η κριτική επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα συμμετέχουν σε αυτή ένα στέλεχος της διοίκησης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ  ένα στέλεχος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης και καταξιωμένοι φωτογράφοι που θα ανακοινωθούν σε νεώτερη ενημέρωση. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική και επ’ αυτής δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση.

 

Σημειώσεις:

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των  φωτογραφιών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, ανήκουν στον/στην φωτογράφο και στη ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ. Συνεπώς η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιεί σε διαφημιστικά ή άλλου είδους έντυπα. Οι συμμετέχοντες φωτογράφοι με δική τους ευθύνη έχουν εξασφαλίσει την έγκριση των προσώπων που απεικονίζουν οι φωτογραφίες τους. Τροποποιήσεις στις φωτογραφίες όπως πρόσθετα πλαίσια, υδατογραφήματα και υπογραφές, δεν επιτρέπονται.