Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, λαμβάνοντας υπ όψιν την υπ΄ αριθμόν 06/2016 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες το management της επιχείρησης, τη συμβουλευτική υποστήριξη και οργάνωση της Επιχείρησης των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ και την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας 3D και του δικτύου υπολογιστών για το έτος 2016.

Και ειδικότερα ζητά:

Α. Την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 εξωτερικούς συνεργάτες, ως εξής:

1. Σύμβουλος επιχειρήσεων (manager)  πτυχιούχος  ΠΕ με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, κατεύθυνσης διοίκησης επιχειρήσεων-οικονομικών, κάτοχος μελετητικού πτυχίου, με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε ανάλογες θέσεις και εμπειρία σε δημοτικές επιχειρήσεις:

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 24.600 ευρώ.

 

2. Σύμβουλος επιχειρήσεων- πτυχιούχος ΤΕ σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα την λογιστική και με εμπειρία σε φορείς δημοσίου,  για οικονομικές υπηρεσίες υποστήριξης ως εξής:

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 12.300 ευρώ.

 

3. Σύμβουλος επιχειρήσεων- πτυχιούχος ΤΕ σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα την Διοίκηση Επιχειρήσεων- Marketing και με εμπειρία σε φορείς δημοσίου, για υπηρεσίες οργάνωσης- προβολής και διαφήμισης, ως εξής: 

Το όριο ανάθεσης καθορίζεται στα 12.300 ευρώ.

 

Οι ως άνω αμοιβές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, παρακράτηση, φόρους και η επιχείρηση ουδεμία υποχρέωση έχει σε καταβολή εισφορών εξόδων μετακίνησης ή λοιπών επιβαρύνσεων. Η ανάθεση θα ισχύει από την μέρα υπογραφής κατ εκτίμηση αρχές Φεβρουαρίου έως τέλους του έτους. Οι αναθέσεις αποτελούν ανεξάρτητες υπηρεσίες και θα γίνουν με απόφαση ΔΣ μιας και είναι στα επιτρεπτά  όρια των απ ευθείς αναθέσεων. Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ οικονομικού έτους 2016 στους κωδικούς 61.00.03 και 61.00.07, και οι εισροές είναι εξασφαλισμένες από την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από 20-01-2016 έως 31-01-2016.