Έγραψαν για μας…
”ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ”
Παγχαλκιδικός Λόγος 48ο τεύχος
Σελίδα 30 και 55
link:
https://panchalkidikos.gr/…/391/48_pagxalkidikos_site.pdf