Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Park of Aristotle

In the historic village of Stagira, in an amazing location at an altitude of approximately 400 meters, next to the remnants of Mieza, the capital of Mademochoria, you will find the Park of Aristotle. It is the only thematic park in Halkidiki. It’s worth visiting to see the interesting exhibits and enjoy the stunning view of the Gulf of Ierissos.