Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Municipal Speedboat “Ammouliani 2003”

The annual inspection of the speedboat ‘Ammouliani 2003’ has been successfully completed, and the municipal speedboat is ready to continue serving the residents and visitors of Ammouliani.

Video playback available only via the Facebook platform