Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Interview with the President of AXTADA on the channel ‘Gnomi TV’ of Central Macedonia

Watch the interview given by the President of AXTADA, Mrs. Maria Eleni Zamani, to the journalist George Papadopoulos on the channel ‘Gnomi TV’ of Central Macedonia.