Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Ouranoupolis Parking

The Municipal Parking of Ouranoupolis started operating in 2004 and is located at the entrance of the settlement. It operates year-round, 24 hours a day, 7 days a week. It has 200 parking spaces and provides 24-hour service.