Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Cultural Center

The Cultural Center houses: the 3D stereoscopic projection hall, the exhibition of Euthymios Varlamis, the exhibition ‘Mount Athos: 1000 Years, 100 Photographs,’ the earthquake exhibition of 1932, the Folklore Museum, and works from exhibitions dating from 2004 to the present.