Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Restaurant

The restaurant  is located in Stagira, in the Park of Aristotle, and it is under renovation. It stands on a fantastic site with an amazing view of Ierissos Bay and Mount Athos. The Park of Aristotle has become a favorite destination for individual tourists and for school groups.

Photos