Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Paraty Beach Bar

Paraty Beach Bar is in Stratoni. It is a spacious establishment on the beach of Stratoni, where the verdant pine forest meets the blue sea.

Contact: Mineros Alexandros

Τel.: 697 013 2943

Facebook page

email: almineros@hotmail.com

Photos