Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Cantina at Karagatsia

The sea at Karagatsia Beach, on Ammouliani, is magical; the perfect place to enjoy a swim. There is also a cantina serving coffee, refreshments, and sandwiches.

Contact: Aggeloudas Ioannis

Tel.: +30 6974734311 / +30 6970835113

email: Giannisang79@gmail.com

Photos