Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική ΑΕ

Bianco Beach Bar

Bianco Beach Bar is on the famous sandy beach of Ierissos, where you can enjoy swimming and lounging by the sea. Stay up to date about the parties and events held throughout the summer.

The beach is Blue Flag certified.

Contact: Parathyra Eleni

Tel. 6977204155

Ierissos Beach