Αποτελέσματα Προκήρυξης θέσεων Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2023

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (09) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (09) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά […]

Διακήρυξη Δημοπρασίας Του Ακινήτου «ΚΙΟΣΚΙ 1 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ »

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ   Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 25/2023 απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης διακηρύττει ότι Δευτέρα  08  Μάϊου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του ακινήτου  «ΚΙΟΣΚΙ 1 […]

Διακήρυξη Δημοπρασίας Του Ακινήτου «ΚΙΟΣΚΙ 2 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 25/2023 απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης διακηρύττει ότι Δευτέρα 08 Μαίου 2023 και ώρα 12.00 π.μ θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του ακινήτου «ΚΙΟΣΚΙ 2  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » […]

Ανακοίνωση Για Πρόσληψη Διμήνου – Υπάλληλος Υποδοχής για το Κάμπινγκ Ιερισσού

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003. Την υπ΄αρ. Πρωτ. 2278/12.01.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 και του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007. Τις διατάξεις των άρθρων 102 και […]

Ευχές Προέδρου για το Πάσχα

Ο Θείος λόγος και η θυσία της Σταύρωσης ας καθοδηγούν την κάθε σκέψη μας για να βλέπουμε πίσω με κατανόηση, μπροστά με ελπίδα, γύρω μας με αγάπη! Η πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., Μαρία Ελένη Ζαμάνη , τα μέλη του Δ.Σ., οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες, εύχονται σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.  

Ανακοίνωση Για Πρόσληψη Διμήνων – Υπάλληλοι Υποδοχής

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003. Την υπ΄αρ. Πρωτ. 2278/12.01.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 και του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007. Τις διατάξεις των άρθρων 102 […]

BASIC LIFE SUPPORT | ERC – Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού

   Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, η ανθρωπιστική οργάνωση KIDS SAVE LIVES σε συνεργασία με την Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη και τον Δήμο Αριστοτέλη, διοργανώνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού Χαλκιδικής, σεμινάριο στη βασική υποστήριξη της ζωής, από τις 16:00 έως της 22:00, που θα αφορά την εκπαίδευση πρωτίστως των εργαζόμενων μας και όσων επιθυμούν […]

΄΄Ημέρα Καριέρας 2023 – Εύρεση Εργασίας΄΄ στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού

  Μέχρι στιγμής εκπρόσωποι από 30 επιχειρήσεις που θα διαθέσουν πάνω από 120 θέσεις εργασίας θα βρίσκονται την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, από τις 10:00 π.μ. έως 15:00, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αναζητώντας το κατάλληλο προσωπικό για να στελεχώσουν τα τμήματα τους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να μας αποστείλετε συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής σας, […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Έξοδα αμοιβές για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνικής υποστήριξης»

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).   Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα αμοιβές για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνικής υποστήριξης», και συγκεκριμένα […]